Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Minyatürlü Eserlerde Sultân III. Murâd ve Dîvânı Sergisi

 

 

          Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında 

Bursa Osmangazi Belediyesi Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde “Sultân III. Murâd ve Bursa” sempozyumu düzenlenmiş ve bu sempozyuma

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından minyatür ve tezhip  sanatının türlü özelliklerini ortaya koyarak zenginleştiren ve renklendiren Minyatürlü Eserlerde Sultân III. Murâd ve Dîvânı Sergisi açılmıştır.  

          Çeşitli kütüphane koleksiyonlarında bulunan Sultân III. Murâd ve dönemine ait eserlerin dijital görüntülerinden oluşturulan bu sergi, edebî,  tarihî ve sanatsal eserlerde yaşayan tezhip ve minyatürlerimizin  kültürel mirasımızdaki yerini canlı ve somut biçimde gözler önüne sermiştir.

        Sempozyumda Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı da “ALİ EMÎRÎ’NİN KÜTÜPHANESİNDEN SULTAN III. MURAD” konulu bir bildiri sunmuştur.