Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Minyatürlerde Yavuz Sultan Selîm Hân ve Dîvânı Sergisi

6-7 Nisan 2018 Bursa


       XIV. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında  Osmangazi Belediyesi Ördekli Kültür Merkezinde “Yavuz Sultan Selîm Dönemi ve Bursa” sempozyumu düzenlenmiş ve bu sempozyuma Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından minyatür ve tezhip  sanatının türlü özelliklerini ortaya koyarak zenginleştiren ve renklendiren “Minyatürlerde Yavuz Sultan Selîm Hân ve Dîvânı Sergisi” açılmıştır.


       Çeşitli kütüphane koleksiyonlarından bulunan Yavuz Sultan Selîm Hân ve dönemine ait eserlerin dijital görüntülerinden oluşturulan bu sergi,edebî, tarihî ve sanatsal eserlerde yaşayan minyatürlerimizin , kültürel mirasımızdaki yerini canlı ve somut biçimde gözler önüne sermiştir.


       Bu sempozyuma Başkanlığımıza bağlı Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı’da  “Ali Emîrî nin Kütüphanesinden Yavuz Sultân Selîm “konulu bir bildiri sunmuştur.