Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

100.YILINDA FOTOĞRAFLARLA ÇANAKKALE ZAFERİ SERGİSİ ŞİMDİ YALOVA’DA

     Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı münasebetiyle   daha önce Millet Yazma Eser Kütüphanesinde açılan” FOTOĞRAFLARLA ÇANAKKALE ZAFERİ” Sergisi
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız, Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ve Yalova Belediyesi ile ortak bir etkinlikle Yalova Kent Müzesinde tekrar açıldı.

Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emîrî Müteferrik Koleksiyonunda yer alan fotoğraflar, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından yayımlanmış Harb-i Umumi albümlerinden Çanakkale Cephesiyle ilgili fotoğraflardır.

Bu fotoğrafların büyük bir kısmı düşman kuvvetlerinin Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlayarak cepheden çekildikten sonra alınmış görüntülerden oluşmaktadır.

 Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Cephesi hakkında çeşitli dönemlerde yayınlanan eserlere ışık tutması bakımından da büyük önem arz eder.

Fotoğraflarda düşmanın cepheden çekilirken Seddü’l-Bahir’de Arıburnu cephesinde, Zığındere de, Teke Burnu’nda, Büyük Kemikli rıhtımı ve Anafartalar’da geride bıraktığı silah, teçhizat ve ikmal malzemeleri imkânları daha kısıtlı olan Türk ordusunun kazandığı zaferin özündeki Mehmetçiğin destanlaşan kahramanlıklarının büyüklüğünü göstermektedir. Bu görüntülerde dönem hakkında bilgi sahibi olup, savaşın ne büyük fedakârlıklarla kazanıldığına da şahitlik edebiliriz.

Ayrıca “Albümlerdeki bu fotoğraflar”

-                                     Tarihin en yoğun dönemine “ölüm-kalım günlerine” ışık tutuyor.

-                                     Cephede fedakârlığı da kahramanlığı da çekilen sıkıntıların büyüklüğünü de söze gerek kalmadan bağımsızlığını, onurunu, vatanını ve bayrağını korumak için tek vücut haline gelmiş bir milletin neler yapabileceğini anlatıyor

- Düşman kuvvetlerinin Çanakkale’ye verdikleri önemi, cepheye yaptıkları büyük yığınak ve lojistik ikmalin boyutlarını, nasıl bir bozguna uğradıklarının ve daha fazla can kaybı yaşamamak için büyük miktarda kıymetli savaş malzemesini de geride bırakmak zorunda kaldıklarının da bir kanıtıdır.