Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Millet Yazma Eser Kütüphanesi
image
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK